ManBeTx竞技体育_2018世界杯万博指定投注网站_华人策略论坛首推

在人民网舆情监测室旅游大数据中心发布的2017年度冰雪旅游目的地品牌影响力排行榜中,吉林9地上榜,冰雪“冷资源”变成了给老百姓带来真金白银的“热经济”。然后说左边,这是一个被称为机器人大脑的ANYbalance,一种平衡控制软件,即便在崎岖地形中也能从容应对,提高四足机器狗的稳定性和安全性。在讲解具体的打法之前,我们先来熟悉一下机场的地图。在人民网舆情监测室旅游大数据中心发布的2017年度冰雪旅游目的地品牌影响力排行榜中,吉林9地上榜,冰雪“冷资源”变成了给老百姓带来真金白银的“热经济”。
 
   XL 华人策略论坛首推 轮

 华人策略论坛首推 轮节距:5.08mm

华人策略论坛首推 轮标准宽度尺寸: 1. W=7.5 F=12.5 L=21 2. W=9 F=14 L=23

       3. W=11 F=16 L=25 4. W=14 F=19 L=28

同步轮客户自定义尺寸: DM=客户自定义尺寸 d=客户自定义尺寸

规格 齿数 节径 D 外径 Do 档边直径 Df 档边内径 db 档边厚度 h
10XL 10 16.17 15.66 22 11 1
11XL 11 17.79 17.28 22 11 1
12XL 12 19.40 18.90 25 15 1
13XL 13 21.02 20.51 25 15 1
14XL 14 22.64 22.13 26 17 1
15XL 15 24.26 23.75 29 19 1
16XL 16 25.87 25.36 29 21 1
17XL 17 27.49 26.98 32 21 1
18XL 18 29.11 28.60 32 21 1
19XL 19 30.72 30.22 34.5 24.5 1
20XL 20 32.34 31.83 37.8 28 1
21XL 21 33.96 33.45 37.8 28 1
22XL 22 35.57 35.07 40 27 1
23XL 23 37.19 36.68 40 27 1
24XL 24 38.81 38.30 44 32 1
25XL 25 40.43 39.92 44 32 1
26XL 26 42.04 41.43 49 29 1
27XL 27 43.66 43.15 48 38 1
28XL 28 45.28 44.77 48 38 1
30XL 30 48.51 48.00 51 36 1.2
32XL 32 51.74 51.24 61 45 1.2
34XL 34 54.97 54.47 61 45 1.2
36XL 36 58.21 57.70 61 45 1.2
38XL 38 61.45 60.94 64 48 1.2
40XL 40 64.68 64.17 69 54 1.2
42XL 42 67.91 67.41 73 55 1.2
44XL 44 71.15 70.64 78 58 1.2
46XL 46 74.38 73.87 78 58 1.2
48XL 48 77.62 77.11 84 64 1.2
50XL 50 80.85 80.34 90 70 1.2
60XL 60 97.02 96.51 102 83 1.2
72XL 72 116.43 115.92 123 103 1.2